Sajnos jelenleg nincs aktuális pályázati lehetőség lakossági hőszivattyús beruházásokhoz, sőt a következő hónapokra sincs betervezve ilyen jellegű ösztönző támogatás.

Vállalkozások és bizonyos szervezetek részére jelenleg elérhető a KEOP-2012-5.5.0/B pályázati konstrukció, amely épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált megvalósításához nyújt támogatást.

Rövid összefoglalónkat az alábbiakban olvashatják:

 

Környezet és Energia Operatív Program

 

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó támogatott tevékenységek:

 

1) Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre

A beszerzés tárgyát képező napkollektornak teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

- Megfelel az EN 12975-1 és 2 szerinti minőségi szabvány követelményeinek, valamint ugyanezen szabvány minőségi tesztjének.

- Rendelkezik Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minősítésekkel.

- Gyártói garancia minimum 5 év.

 

2) Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre

- Villamos segédenergiával működő hőszivattyúk esetén minimum SPF 3,25

- Földgázzal működtetett hőszivattyúk esetén minimum SPF 1,3 érték

 

3) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

- A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek.

- Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre.

 

Kik pályázhatnak?

 

Vállalkozások (mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő jogosultak pályázni)

Jogi személyiségű vállalkozás (Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek)

Jogi személyiség nélküli vállalkozás

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek

Kivéve képviselő-testületi hivatalok (nem tartoznak bele a polgármesteri hivatalok épületei)

Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek

Nonprofit szervezetek

Jogi személyiségű nonprofit szervezet

Kivéve pártok

Kivéve lakásszövetkezetek

Kivéve olyan egyházi szervezet, mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

*Többségi önkormányzati/állami tulajdonú vállalkozások pályázhatnak

 

Milyen fontosabb feltételek vannak?

A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be mely letölthető a www.nfu.hu honlapról. A pályázóknak pályázási szándékukat az előzetes regisztrációs eljárás keretében a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. honlapján (www.nkek.hu) elérhető „előzetes regisztrációs adatlap” kitöltésével kell előre jelezniük.

 

Milyen határidőket kell betartani?

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől (2012.12.12 ) számított 40. napot követően lehetséges. - > 2013. január 21.-től lehet.

A projekt a tervezett kezdést követően maximum 24 hónap alatt megvalósul.

A záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. június 30 (projekt befejezése).

 

Milyen keretösszegek állnak rendelkezésre ?

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.

 

 

brown line